606 685 141 info@hgdisseny.com

Des de HGDisseny, hem creat la imatge corporativa d’aquesta nova empresa de enginyeria experta en l’art d’aplicar els coneixements científics a la invenció, al perfeccionament i a la utilització de les tècniques en totes llurs determinacions dins el camp industrial.

A més del logotip, targetes, paper de carta, sobres, carpetes; també hem estat encarragats de fer un catàleg de presentació i el disseny i la programació de la web.

la web de enprompackaging.com

Desde HGDisseny, hemos creado la imagen corporativa de esta nueva empresa de ingeniería experta en el arte de aplicar los conocimientos científicos a la invención, al perfeccionamiento y a la utilización de las técnicas en todas sus determinaciones dentro del campo industrial.

Además del logotipo, tarjetas, papel de carta, sobres, carpetas, también hemos sido encargados de hacer un catálogo de presentación y el diseño y la programación de la web.

la web de enprompackaging.com

From HGDisseny, we have created the corporate image of this new engineering expert in the art of applying scientific knowledge to the invention, development and use of the techniques in all its determinations in the industrial field.

Besides the logo, business cards, letterheads, envelopes, folders, we have also been commissioned to make a presentation and catalog design and web programming.

web of enprompackaging

Share This