606 685 141 info@hgdisseny.com

Crea una identitat global que col·labori en el creixement estratègic i de comunicació de la teva empresa. És una tasca que en algunes ocasions sobrepassa l’àmbit estrictament de la imatge, o sigui que hi hem de sumar aspectes, idees o iniciatives diferents, tipus fires, jornades, promocions, àudios, comunicacions amb premsa, relacions institucionals, etc. i en aquest camp també estem capacitats per col·laborar amb tu aportant el nostre coneixement i experiència.

Retolacions

El disseny aplicat a la ciutat.
Estem especialitzats en temes de retolació, exterior i/o interior. Oferim tot tipus de rètols, senyalitzacions, decoracions, vinils, etc.

Crear una identidad global que colabore en el crecimiento estratégico y de comunicación de tu empresa. Es una tarea que en algunas ocasiones sobrepasa el ámbito estrictamente de la imagen, o sea que tenemos que sumar aspectos, ideas o iniciativasdiferentes, tipo ferias, jornadas, promociones, audios, comunicaciones con prensa, relaciones institucionales, etc. y en estecampo también estamos capacitados para colaborar contigo aportando nuestro conocimiento y experiencia.

Share This