606 685 141 info@hgdisseny.com
La Festa de la rodaLa celebración de la fiesta de la ruedaThe wheel party

La Festa de la rodaLa celebración de la fiesta de la ruedaThe wheel party

Hem fet un pòster per anunciar que al barri gironí de Santa Eugènia es farà la primera Festa de la Roda amb l’eslogan “Fem-la rodar sense fum”.

Participeu a la bicicletada popular del barri de Santa Eugènia, i gaudiu d’un circuit tancat al trànsit a cavall de qualsevol artilugi sobre rodes i sense motor!!

Aprofiteu la festa per passar la ITB (Inspecció Tècnica de Bicicletes) a la Plaça de Santa Eugènia o per celebrar l’esdeveniment amb el refrigeri que oferirà l’Associació de Veïns.

Ens mou un barri millor per a tothom. Organitza l’Associació de veïns i Mou-te en bici.

Esperem que us agradi el pòster i les nostres bones intencions.

Hemos hecho un póster para anunciar que el barrio gerundense de Santa Eugenia se hará la primera Fiesta de la Rueda con el eslogan “Fem-la rodar sense fum”.

Participa en la bicicletada popular del barrio de Santa Eugènia, y disfrute de un circuito cerrado al tráfico a caballo de cualquier artilugio sobre ruedas y sin motor!

Aprovechad la fiesta para pasar la ITB (Inspección Técnica de Bicicletas) en la Plaza de Santa Eugenia o para celebrar el evento con el refrigerio que ofrecerá la Asociación de Vecinos.

Nos mueve un barrio mejor para todos. Organiza la asociación de vecinos y Mou-te en bici.

Esperamos que os guste el póster y nuestras buenas intenciones.

We made a poster to announce that the neighborhood of Santa Eugenia Girona will be the first conference of the Party with the slogan “Let it roll without smoke” “Fem-la rodar sense fum”.

Join the popular race in the district of Santa Eugenia, and enjoy a CCTV traffic riding any gadget on wheels and no engine!

Take the party to spend the ITB (Inspection Cycles) in the Plaza de Santa Eugenia and to celebrate the event with refreshments offered by the Neighborhood Association.

We are driven by a better neighborhood for everyone. Organised by the Residents’ Association and the Mou-te en bici.

We hope you like the poster and our good intentions.

Col·laborem en les 3es jornades de la Bicicleta públicaColaboramos en la Organización de las 3 Jornadas de la bicicleta públicaCollaborated in the organization of the 3 Days of public bicycle

Col·laborem en les 3es jornades de la Bicicleta públicaColaboramos en la Organización de las 3 Jornadas de la bicicleta públicaCollaborated in the organization of the 3 Days of public bicycle

3 as Jornadas de la Bicicleta publica

Aquest passat mes d’octubre ens sentim orgullosos d’haver col · laborat en l’organització d’aquest esdeveniment que va tenirlloc a la ciutat de Santander. La nostra aportació ha estat principalment en la creació de material gràfic en diferents suports i també en tasques logístics i d’organització de les jornades.

Durant els últims anys, el paper de la bicicleta a la mobilitat urbana ha canviat considerablement. Encara queda feina per fer per facilitar l’ús d’aquest mitjà de transport, ja són 15.5 milions d’espanyols els que fan servir amb alguna freqüència la bicicleta i 2.5 milions els que la usen diàriament. Els sistemes de bicicleta pública han augmentat arreu del país i són prop de 150 les ciutats que han introduït aquest model, la implantació és valorada positivament pels ciutadans segons dades del baròmetre de la bicicleta de l’any 2010

 3 as Jornadas de la Bicicleta publica

Este pasado mes de Octubre nos sentimos orgullosos de haber colaborado en la organización de este evento que tuvo lugar en la ciudad de Santander. Nuestro aporte ha sido principalmente en la creación de material gráfico en distintos soportes y también en quehaceres logísticos y de organización de las jornadas.

Durante los últimos años, el papel de la bicicleta en la movilidad urbana ha cambiado considerablemente. Aunque queda trabajo por realizar para facilitar el uso de este medio de transporte, ya son 15.5 millones de españoles los que usan con alguna frecuencia la bicicleta y 2.5 millones los que la usan a diario. Los sistemas de bicicleta pública han aumentado por todo el país y son cerca de 150 las ciudades que han introducido este modelo, cuya implantación es valorada positivamente por los ciudadanos según datos del barómetro de la bicicleta del año 20103 as Jornadas de la Bicicleta publica

This past October we are proud to have collaborated in organizing this event which took place in the city of Santander. Our contribution has been mainly on creating artwork in various media and also in logistical and organizational tasks of the conference.

In recent years, the role of bicycles in urban mobility has changed considerably. Although work remains to be done to facilitate the use of this transport, and Spanish are 15.5 million who use the bike with some frequency, and 2.5 million who use it daily.Public bicycle systems have increased across the country and are about 150 cities that have introduced this model, whose implementation is highly valued by the citizens according to the barometer of the bicycle of 2010.