606 685 141 info@hgdisseny.com

Som una plataforma que agrupa particulars i diverses entitats i associacions sense ànim de lucre que va ser constituïda a Girona el 1996.

Som usuaris i usuàries de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu. Per això treballem per fer de la bicicleta un mitjà de transport respectat i promogut a la ciutat i fora d’ella.

Què volem

Volem una ciutat més neta, sense retencions, contaminació ni fressa. Uns carrers recuperats per als veïns, per al joc i per a la convivència.

  • Pacificació del trànsit.
  • Millora del transport públic.
  • Promoció de l’ús de la bicicleta
  • Més carrers per a vianants i ciclistes
  • Major accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
  • Vies i rutes urbanes segures que formin una xarxa de carrils bici i que uneixin tots els barris i poblacions veïnes.
  • Més aparcaments per a bicicletes.
  • Campanyes de conscienciació en els mitjans de comunicació.
  • Campanyes educatives per a l’ús de la bicicleta.

Veure el web a:
moutenbici.org

Share This